Tác phẩm dự thi Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018 – Mã số 01: Cóc kiện trời

– Tác phẩm dự thi Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2018, chủ đề: Hạn hán và Xâm nhập măn. Tác phẩm Mã số 01: Cóc kiện trời.

Tác phẩm nói lên vấn đề hạn hán và xâm nhập mặn đang tác động tới cuộc sống của muôn loài. Trước tình trạng hạn hán làm thiếu nước trầm trọng, các loài vật phải kéo nhau lên Thiên đình nhờ Ngọc Hoàng quan tâm cứu giúp…..

VIDEO CLIP: Tác phẩm Mã số 01: Có kiện trời

Nhóm tác giả: Văn học K13 -Trường đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

1/ Nguyễn Thị Hồng Mơ

2/ Lương Thị Ngọc

3/ Lưu Thị Thanh Huyền

4/ Nguyễn Việt Hưng

5/ Trần Hải Yến

Ban tổ chức

Bài viết liên quan