Tác phẩm dự thi Cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018, Mã số 03: Hướng đi nào cho người nông dân

(Cuocthi.moitruong.net.vn) – Tác phẩm dự thi Cuộc thi Biến đổi khí hậu với cuộc sống năm 2018, Mã số 03: Hướng đi nào cho người nông dân.

Video Clip “Hướng đi nào cho người nông dân?” được dựng từ những vật liệu tái chế như tấm xốp, bìa carton, giấy đã qua sử dụng để nói lên thực trạng của biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp cho người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long để thích ứng với sự thay đổi của khí hậu.

Video Clip thể hiện thông điệp: “Hãy thay đổi để thích ứng với biến đổi khí hậu”. Biến đổi khí hậu sẽ mang lại những cơ hội để làm giàu và thay đổi cuộc sống đối với những ai biết hành động để thích ứng với nó

 

VIDEO CLIP: Tác phẩm Mã số 03: Hướng đi nào cho người nông dân

Nhóm tác giả: Garden, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1/ Nguyễn Thị Huyền Anh

2/ Nguyễn Thị Khuyên

3/ Bế Thị Gấm

4/ Nguyễn Thị Thu Hường

5/ Phạm Thị Thiện

Ban tổ chức

Bài viết liên quan